επιχείρηση
Προϊόντα
Επίπεδη συνέλευση καλωδίων κορδελλών
Ηλεκτρικό λουρί καλωδίωσης
Συνέλευση καλωδίων LVDS
συγκροτήματα καλώδιο RF
καλώδιο οπτικών ινών
δρομολογητής 4G 5G WiFi
Κεραία ΠΣΤ GLONASS
2.4 Κεραία GHZ Wifi
4G κεραία LTE
868MHZ κεραία
διπλή κεραία wifi ζωνών
λουρί καλωδίων συνήθειας
προσαρμοσμένο καλώδιο συνελεύσεις
Κεραία GSM GPRS
κεραία 433 MHZ
915MHZ κεραία
Δορυφορική κεραία ιριδίου
Συνδετήρας κεραιών RF
Επαναλήπτης WiFi μακροχρόνιας σειράς